PRISLISTA

Vår prismodell är enkel och förutsägbar. Alla våra tjänster debiteras per dag och allokering. Det du ser är det du betalar för, inga överraskningar.
För att enkelt kunna räkna ut kostanden har vi valt att publicera dags- och månadspriser. 

Priserna i listan är i SEK ex moms.

Cloudist VDC

Prisexempel på virtuell server

 

SMALL*

199SEK


1vCPU
1GB RAM
20GB SSD Disk
Linux OS
Obegränsad dataöverföring

Priset är per månad

 

 

MEDIUM*

379SEK


1vCPU
4GB RAM
40GB SSD Disk
Linux OS
Obegränsad dataöverföring

Priset är per månad

 

 

LARGE*

849SEK


2vCPU
8GB RAM
100GB SSD Disk
Linux OS
Obegränsad dataöverföring

Priset är per månad

 

*Genomsnittlig virtuell server som körs i Cloudist miljö producerar –399 gram CO2 per år.

Komponent Pris per dag Pris per månad
vCPU, per vCPU 3,780822 115,00
RAM, per GB 2,071233 63,00
Disk All Flash-Standard, per GB (max 500 IOPS) 0,058849 1,79
Disk All Flash-Premium, per GB (obegränsat med IOPS) 0,088438 2,69
Edge-Compact, per Edge brandvägg 4,898635 149,00
Edge-Large, per Edge brandvägg 8,186390 249,00
Edge-XLarge, per Edge brandvägg 13,117809 399,00
Edge-QuadLarge, per Edge brandvägg 19,693151 599,00
Microsoft Windows Server licens, per virtuell server 5,589041 170,00
ISP redundans, per VDC 13,117808 399,00
Data överföring, per GB 0,00 0,00
Bandbredd 100Mbit, per VDC 0,00 0,00
Bandbredd 250Mbit, per VDC 8,219178 250,00
Bandbredd 500Mbit, per VDC 16,438356 500,00
Bandbredd 1000Mbit, per VDC 32,876712 1000,00
IP adress, per IP adress 1,939726 59,00
Klimatpositivt avtryck, per VM 0,00 0,00


Cloudist VDC Backup
Vi erbjuder tre olika backuppolicys i VDC-tjänster, Basic, Standard och Premium. Under respektive policy kan du välja mellan 14 - 365 dagars retentiontid.
Priset för backup är per månad och baseras på den allokerade disken för den specifika servern.

Basic - Backup sker en gång per dygn, efter 7 dagar arkiveras backupdata

Standard - Dag 1-3 sker backupen var 6:e timme, därefter en gång per dygn. Efter 7 dagar arkiveras backupdata.

Premium - Dag 1-4 sker backupen var 3:e timme, därefter en gång per dygn. Efter 7 dagar arkiveras backupdata.

Basic Standard Premium
14 dagar - 1,00 SEK/GB
• 7 x dagsbackuper
• 3 x veckobackuper
14 dagar - 2,00 SEK/GB
• 14 x dagsbackuper
 
14 dagar - 3,00 SEK/GB
• 14 x dagsbackuper
 
30 dagar - 1,25 SEK/GB
• 7 x dagsbackuper
• 5 x veckobackuper
30 dagar - 2,25 SEK/GB
• 14 x dagsbackuper
• 5 x veckobackuper
30 dagar - 3,50 SEK/GB
• 30 x dagsbackuper
 
90 dagar - 1,50 SEK/GB
• 7 x dagsbackuper
• 4 x veckobackuper
• 4 x månadsbackuper
90 dagar - 2,75 SEK/GB
• 30 x dagsbackuper
• 4 x månadsbackuper
 
90 dagar - 4,00 SEK/GB
• 90 x dagsbackuper
 
 
180 dagar - 1,75 SEK/GB
• 7 x dagsbackuper
• 4 x veckobackuper
• 7 x månadsbackups
180 dagar - 3,25 SEK/GB
• 50 x dagsbackuper
• 7 x månadsbackuper
 
180 dagar - 4,25 SEK/GB
• 90 x dagsbackuper
• 7 x månadsbackuper
 
365 dagar - 2,00 SEK/GB
• 7 x dagsbackuper
• 4 x veckobackuper
• 13 x månadsbackuper
365 dagar - 4,00 SEK/GB
• 90 x dagsbackuper
• 13 x månadsbackuper
 
365 dagar - 5,50 SEK/GB
• 180 x dagsbackuper
• 13 x månadsbackuper
 

 

Cloudist S3 Lagring

Prisexempel på S3 buckets

 

1TB

250SEK

-136g CO2 avtryck
Obegränsad dataöverföring

Priset är per månad

 

 

10TB

2 500SEK

-1,36kg CO2 avtryck
Obegränsad dataöverföring

Priset är per månad

 

 

100TB

25 000SEK

-13,6kg CO2 avtryck
Obegränsad dataöverföring

Priset är per månad

 

 

Komponent Pris per dag Pris per månad
Cloudist S3 Lagring, per GB 0,008219 0,250
Data överföring, per GB 0,00 0,00
Klimatpositivt avtryck, -136g per TB 0,00 0,00

 

Cloudist Cloud Connect

Prisexempel på Veeam Cloud Connect lagring

 

1TB

690SEK


Obegränsad dataöverföring

Priset är per månad

 

 

5TB

3 450SEK


Obegränsad dataöverföring

Priset är per månad

 

 

10TB

6 900SEK


Obegränsad dataöverföring

Priset är per månad

 

 

Komponent Pris per dag Pris per månad
Cloud Connect Lagring, per GB 0,022685 0,69
Cloud Connect License, per VM 1,939726 59
Data överföring, per GB 0,00 0,00

 

Cloudist 365 Backup

Komponent Pris per dag Pris per månad
Cloudist 365 Backup, per användare 1,150685 35
Data överföring, per GB 0,00 0,00

 

Cloudist Online Backup

Komponent Pris per dag Pris per månad
10GB Kvota 9,830137 299
25GB Kvota 16,405479 499
50GB Kvota 22,980822 699
100GB Kvota 32,843836 999
250GB Kvota 42,706849 1299
500GB Kvota 52,569863 1599
1000GB Kvota 78,871233 2399
2000GB Kvota 115,035616 3499
>2000GB, per GB (minimum 2001 GB) 0,048986 1,49
Data överföring, per GB 0,00 0,00

 

Cloudist Disaster Recovery

Prisexempel på DR per virtuell server

 

SMALL

399SEK

VM med 100GB allokerad disk
Basic SLA Policy
Obegränsad dataöverföring

Priset är per månad

 

 

MEDIUM

574SEK

VM med 100GB allokerad disk
Standard SLA Policy
Obegränsad dataöverföring

Priset är per månad

 

 

LARGE

749SEK

VM med 100GB allokerad disk
Premium SLA Policy
Obegränsad dataöverföring

Priset är per månad

 

 

SLA Policy RPO Retention (max 24 instanser) Max #VM replikeringar
Basic 4h Endast senaste instansen 10
Standard 2h 7 instanser (under 1 vecka) 20
Premium 30m 14 instanser (under 2 veckor) Obegränsat

 

Komponent Pris per dag Pris per månad
SLA Profil – Basic, per VM 9,830137 299
Basic Lagring, per GB 0,032876 1
SLA Profil – Standard, per VM 14,761644 449
Standard Lagring, per GB 0,041096 1,25
SLA Profil – Premium, per VM 19,693151 599
Premium Lagring, per GB 0,049315 1,5
Data överföring, per GB 0,00 0,00

 

Optional services

Komponent Pris per månad Engångskostnad
1U colocation inklusive el (kontrakt med colocationleverantören) 1100 2000
X-connect per port från MMR till rack (kontrakt med colocationleverantören) 300 1200
X-connect per port från rack till Cloudist Solutions hårdvara (inklusive 5 VLANS) 250 1200
Ändringar i existerande X-connect under kontorstid   2000
Ändringar i existerande X-connect utanför kontorstid   4000
Support med migrering till VDC under kontorstid (max 3h)   2000
Support med migrering till VDC utanför kontorstid (max 3h)   4000
Migreringslicens - Carbonite Migrate, per VM   2500
Konsultjobb under kontorstid (08.00-17.00), per påbörjad timme   1200
Konsultjobb utanför kontorstid (17.00-20.00), per påbörjad timme   1800
Konsultjobb utanför kontorstid (20.00-08.00), helg och helgdagar, per påbörjad timme   2400

 

Partnernivåer

Som en Cloudistpartner har du tillgång till en viss partnerrabatt baserat på din omsättning. Omsättningen grundas på allt användande på våra tjänster exklusive licenskostnader, så som MS365, MS SPLA och Veeam hyrlicenser.

  Bronspartner Silverpartner Guldpartner
Månadsomsättning 0-10 tSEK/månad 10-50 tSEK/månad 50+ tSEK/månad
Rabattnivå 10%  20%  30% 

För mer information om vårt partner program vänligen klicka här.

30 DAGARS GRATIS TESTPERIOD

Prova redan idag och få en 30-dagars gratis testperiod för att utforska alla fördelar som Cloudist Solutions-partner! Välkommen!

Cookie Notis

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats Mer info

Back to top